Glaser Public Affairs

Maatschappij voortdurend in verandering

De maatschappelijke verhoudingen zijn continu in beweging. Dagelijks komen nieuwe ontwikkelingen vanuit politiek Den Haag en Brussel op uw organisatie af. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe beleidsvoornemens of wetgeving zijn, maar ook een hoorzitting. Een werkelijkheid die er vandaag comfortabel uitziet, kan morgen totaal anders zijn. Niet alleen uw organisatie is voortdurend in beweging, uw omgeving zit ook niet stil.

Anticiperen

U wilt een stevige positie verkrijgen en behouden in het maatschappelijke krachtenveld van bedrijfsleven, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties (de 'public affairs'). Van vitaal belang is, dat u in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen. Alleen dan kan tijdig op kansen en bedreigingen worden geanticipeerd en maximaal rendement worden behaald uit te ondernemen activiteiten, zoals het opzetten van een lobby. Maar niet alleen de kennis over de ontwikkelingen is een voorwaarde voor succes. Van even groot belang is de vertrouwdheid met aspecten als het wetgevingsproces, de 'Haagse en Brusselse mores' en 'who is who' in beide steden. Een goede timing is van wezenlijk belang.

Ogen en oren

Glaser Public Affairs is in staat uw 'ogen en oren' te zijn in Den Haag en Brussel. Door de Europese integratie zijn beide steden als beleidscentra minstens even belangrijk en vindt er een voortdurende interactie plaats. Wij informeren u bijtijds over de ontwikkelingen die daar spelen en die voor u van belang zijn en geven concrete adviezen over de te nemen stappen. Daarnaast begeleiden wij u bij uw activiteiten en maken u vertrouwd met de gewoonten van de overheid en de politiek.

Onze filosofie is: 
'hoe vroeger gesignaleerd, des te groter de mogelijkheden om voor uw organisatie kansen te benutten en bedreigingen af te wenden'.