Glaser Public Affairs

Adviseur

 

Glaser Public Affairs is opgericht in 1988 . Vele tientallen cliënten hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de diensten van Glaser Public Affairs en met veel relaties bestaan nog steeds intensieve contacten.

 

drs. R.J. Glaser

René Glaser heeft Staats- en Europees recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft gewerkt in de Tweede Kamer, in het Europees Parlement, in het kabinet van de Nederlandse Commissaris bij de Europese Commissie en in een hoge managementfunctie op het ministerie van Economische Zaken.

Glaser heeft zitting genomen in de Adviescommissie Vreemdelingenzaken, adviesorgaan van de regering en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En is actief in een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Anne Frank Stichting. Voorts is Glaser voorzitter van de Waarborgcommissie voor makelaars in Nederland.