Glaser Public Affairs

Wat wij doen

Glaser Public Affairs biedt een volledig pakket van diensten aan op het gebied van public affairs. Daarnaast bestaat er bij het bureau grote expertise op het terrein van strategische beleidsadvisering. Bij onze activiteiten staat de opdrachtgever centraal. Elke relatie begint met een kennismakingsgesprek waarin wij uw wensen en onze dienstverlening nauwkeurig op elkaar afstemmen, zodat we doelmatig richting en inhoud kunnen geven aan uw strategie.

Bouwstenen voor public affairs beleid

De vormgeving van een public affairs beleid kent vier fasen:

  1. Monitoring
  2. Analyse
  3. Strategie
  4. Uitvoering/lobby

Monitoring

Actuele informatie vormt de basis van onze dienstverlening. Daarom screenen wij dagelijks een groot aantal bronnen zoals dag- en opiniebladen, nationale en Europese internetsites, Eerste en Tweede Kamerstukken, EU-bladen etc. Wij maken een inschatting in hoeverre deze voor u van belang zijn. Dit stelt ons eveneens in staat om trends te herkennen en aan u te melden. Deze informatie kan op verschillende manieren onder uw aandacht worden gebracht:

  • Door dagelijkse signalering, waarin actualiteiten en trends heel kort worden weergegeven.
  • Via een periodieke nieuwsbrief of issue-overzicht, waarin informatie per onderwerp beknopt en overzichtelijk wordt gepresenteerd. De actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen worden aangegeven en desgevraagd aangevuld met een beleidsadvies.

Analyse

Glaser Public Affairs analyseert alle informatie die voor u relevant is en plaatst dat in een breed maatschappelijk en politiek kader. Op basis van de analyse adviseren wij u over de te ondernemen stappen.

Strategie

Het is van groot belang de stem van uw bedrijf of uw organisatie te laten horen bij relevante ambtenaren en politici. Wij adviseren u over de te volgen strategie en het te voeren beleid zowel in Den Haag als in Brussel.

Uitvoering/lobby

Op basis van de geformuleerde strategie werken wij samen met u aan een plan van aanpak en een heldere formulering van beleidsstandpunten.  

Netwerken

Het leggen en onderhouden van contacten met ambtenaren en parlementariėrs in Den Haag en in Brussel vormt een eerste aanzet voor een succesvolle lobby strategie. Jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk stellen ons in staat zeer snel de relevante spelers voor u in kaart te brengen en u op het juiste moment in contact te brengen met de juiste parlementariėrs en ambtenaren. Ook het organiseren van werkbezoeken behoort tot de mogelijkheden.  

Professionele lobby

Wij staan u ter zijde met concrete adviezen voor het uitdragen van uw standpunt in de richting van de politiek en de overheid. Daarbij zorgen wij ervoor dat uw boodschap op het goede moment bij de juiste personen terecht komt en de aandacht krijgt die het verdient.

Media

Het inschakelen van de media kan een grote impuls geven aan uw lobby. Ook daar is het 'momentum' uiterst belangrijk. Wij kunnen u hierover adviseren en uw contacten met de media verzorgen.